Gordana Rendulić, Vesna Smadilo Škornjak

XV. gimnazija ima cilj postati centar izvrsnosti za darovite učenike u matematici i prirodoslovnoj znanosti. Potreba za uvođenjem programa za darovite učenike posljedica je svjesnosti stručnog i nastavnog osoblja škole o posebnim potrebama učenika škole koji iskazuju nadarenost u određenim područjima i želje da im se osiguraju aktivnosti koje odgovaraju njihovim interesima i sposobnostima. Projekt rada s darovitim učenicima je osmišljen kako bi spojili kognitivni, emocionalni i socijalni aspekt svakog učenika i odabrali najsposobnije i motivirane učenike za sudjelovanje u projektima koji obogaćuju redovne programe. Trajna komunikacija između učenika, roditelja, mentora i drugih članova Tima za darovite učenike (TZDU) služi razvoju fleksibilnih projekata prilagođenih potrebama naših učenika. U školskoj godini 2008./09. osnovan je TZDU u sastavu 4 člana iz škole i dva vanjska člana koji su osmislili plan rada s darovitim učenicima. U školskoj godini 2009./10. dr.sc. V. Vlahović Štetić, sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održala je 3 predavanja za Nastavničko vijeće o darovitim učenicima. Dvije mentorice sudjelovale su na seminaru Matheu „Identifikacija, motivacija i podrška matematičkim talentima u europskim školama” u suradnji s Agencijom za mobilnost. Školske godine 2010./11. dr. sc. B. Jokić s Instituta za društvena istraživanja izvršio je evaluaciju rada s darovitim učenicima. Usvojili smo i Pravilnik o radu s darovitim učenicima kojim je određeno da su svi projekti dvogodišnji. 2016. godine postali smo članicom europske mreže European Talent Support Network i proglašeni European Talent Point-om. Identifikacija se nudi učenicima prvih razreda, ali nije obavezna. Od 2009. do 2018. godine testirano 1370 učenika Ravenovim progresivnim matricama za napredne. 487 učenika sudjelovalo je u različitim projektima koje je vodilo 13 mentora iz škole, 29 vanjskih suradnika s Instituta za fiziku, PMF-a, Instituta „Ruđer Bošković”, PKG-a, Agronomskog fakulteta, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, udruge „Buđenje” i HZJZ.Projekti se provode iz prirodoslovno matematičkih predmeta. Učenici sami ili u suradnji s mentorima odlučuju kojim će se područjem i projektnim zadatkom baviti. Uglavnom se radi o proširenju nastavnih sadržaja ili kreativnom osmišljavanju unutar predmetnog područja. Neke od tema projektnih zadataka iz područja matematike su origami, arhitektura, glazba…, iz fizike: ferofuluidi, izrada holograma, digitalna holografija, magnetizam, spektroskopija, grafen…, iz biologije: koacervati, tumori, ekologija, matične stanice, prirodni antibiotici… iz kemije: kolorometrijsko određivanje željeza u povrću, kvaliteta flaširane vode, android kemija,… Posljednjih godina sve je veći broj interdisciplinarnih projekata – vežu se područja matematika i informatika (magija brojeva, život broja π), biologija i informatika (fenomatika), bologija s kemijom, fizikom i etikom.Od prve godine našeg programa svi su projekti predstavljeni na školskom događanju naziva „Mala znanstvena konferencija”. Učenici su sudjelovali na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i znanstvenim sajmovima. Od 2011. redovito sudjeluju na Euromath konferencijama i na konferenciji „Tiberiu Popoviciu”. Sudjeluju već tri godine na natjecanju MEF-a u Turskoj. Biološke grupe sudjelovale su na NASA + GLOBE online natjecanju i INESP-u. Radovi su prezentirani i na Školskom laboratoriju slave, Otvorenim danima IF-a, Danima Ramira Bujasa, europskom natjecanju Scichallenge 2017, Sajmu inovacija, Znanstvenom pikniku i na Otvorenim danima IRB-a.