Mihael Kozina

Cilj izlaganja je predstaviti načine rada s darovitim učnicima u V. gimnaziji Zagreb. Zbog sve većeg broja učenika koji mogu i žele više, prije više od 15 godina pojavila se potreba za sustavnim pristupom u radu s darovitim učenicima u V. gimnaziji Zagreb. Daroviti adolescenti isto kao i darovita djeca imaju jedinstvene potrebe i najvažnije je pred njih postavljati izazove na višoj razini. Ključnu ulogu u daljnjem razvijanju učenikove darovitosti imaju pojedini predmetni nastavnici koji se trude kroz individualizirani pristup u redovnoj nastavi zadovoljiti potrebe darovitih učenika. Često potaknu darovite učenike da pripreme neku temu i održe predavanje za svoje kolege iz razreda. Tijekom redovne nastave, u radu s darovitim učenicima u srednjoj školi, nastavnici se trude biti fleksibilni i voditi se potrebama pojedinog učenika. Poticanje učenika da se bave znastvenim radom pokazalo se kao vrlo uspješan i koristan način rada s darovitim učenicima. Učenici se uče kako postaviti neki problem i hipotezu, pretražiti literaturu, čitati znastvene članke, provesti vlastito istraživanje i na kraju napisati znastveni rad. Učenici se najviše bave istraživanjima u području fizike, kemije i biologije. Dobar primjer rada s darovitima je izdavanje matematičkog školskog časopisa Playmath koji je izlazio više godina. Sve članke, poslove uređivanja i pripreme za tisak radili su učenici V. gimnazije