Olgica Martinis, Inga Seme Stojnović – Agencija za odgoj i obrazovanje

Poticanje darovite djece i mladih u ostvarivanju vrijednosti poput znanja, solidarnosti, identiteta, odgovornosti, integriteta, poštivanja, zdravlja i poduzetništva moguće je isključivo uz cjelovitu, sustavnu i kontinuiranu podršku svih osoba uključenih u odgoj i obrazovanje djece i mladih. Postavlja se pitanje na koji se način može ostvariti podrška darovitim učenicima? Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja (2018) programi za darovitu djecu ostvaruju se u svim vrstama programa i u svim odgojno-obrazovnim skupinama dječjih vrtića te u kraćim posebno prilagođenim programima primjerenim sposobnostima, potrebama i interesima djeteta u dogovoru s roditeljima. Promjene u poticanju razvoja darovite djece, strategijama poučavanja i oblicima rada uvjetovane su promjenama u znanstvenom tumačenju fenomena darovitosti, jer cjelokupan rad na prepoznavanju i poticanju darovite djece izravno ovisi o trenutačnoj koncepciji tog složenog fenomena. Suvremena shvaćanja idu u smjeru da je u predškolsko doba skoro svako dijete koje nešto čini prije, bolje, uspješnije, ranije, drugačije u odnosu na svoje vršnjake potencijalno darovito pa se zbog toga pored programa za darovite, danas provodi i program za primjereno poticanje razvoja djeteta. Pri izvođenju takvih programa, pristupa se drugačijim nastavnim strategijama i oblicima (projektni rad te cjelovit, razvojni pristup). Nastavne strategije i oblici rada trebaju biti u skladu s današnjim shvaćanjem pojma darovitosti. Darovitost se danas ne promatra kao jedinstven koncept, već kao dva odvojena, a ipak usko povezana fenomena: darovitost kao potencijal i darovitost kao produkt….