Mihael Kozina

Cilj predavanja je izložiti neke od mogućih oblika odgojno-obrazovne podrške darovitoj djeci i učenicima. Želimo istaknuti važnost cjelovitog pogleda na darovito dijete što uključuje brigu o socijalnim, emocionalnim i kognitivnim osobinama djeteta i okruženju u kojem dijete odrasta. Darovita djeca i učenici imaju posebne potrebe. Naša odgovornost jest pomoći im očuvati i razviti ljubav i motivaciju prema učenju i održati njihovu prirodnu znatiželju. Istraživanja sve više potvrđuju važnost nekognitivnih čimbenika za realizaciju darovitosti, pri čemu se posebno ističe presudna uloga bliže okoline. Upravo je u vrijeme djetinjstva i adolescencije dječji vrtić i škola, osim obitelji, dominantno okružje u kojemu djeca i učenici žive i djeluju. Stoga je potrebno omogućiti darovitoj djeci i učenicima da u tome okružju, bogatom poticajima i različitim mogućnostima, optimalno se koriste svojim sposobnostima i razvijaju ih. Ponekad kognitivni razvoj darovitih uvelike nadmašuje socio-emocionalni razvoj. U takvim slučajevima često problem predstavlja okolina koja očekuje mnogo zrelije ponašanje od te djece. Kako bi im omogućili adekvatnu podršku potrebno je educirati obrazovne djelatnike i roditelje o specifičnim potrebama darovitih i potrebnim oblicima podrške. Neujednačenost je definirajući element darovitih i kod nekih učenika nalazi se u podlozi drukčijeg socijalnog iskustva. Zadatak stručnjaka je da budu svjesni moguće razvojne neujednačenosti i da ne predviđaju emocionalne i socijalne probleme kod darovitih, nego da iskoriste svoje razumijevanje kada se određeni problemi pojave i ponude potrebnu podršku….