Jasna Cvetković-Lay – Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“

Daroviti učenici nižih razreda čije su sposobnosti stručno identificirane i koji, osim vrlo izraženih općih intelektualnih sposobnosti, pokazuju izraženu područno-specifičnu kreativno-produktivnu darovitost i visoku razinu motivacije zahtijevaju posebne didaktičke strategije učenja i poučavanja koje će ukratko biti prikazane u uvodnom dijelu izlaganja. Izvanškolski obogaćeni program primjer je izmjene okruženja učenja kroz homogeno grupiranje izrazito darovitih učenika, izmjene ishoda i procesa učenja kroz mentorsko vođenje te suradničko i samoregulirano učenje potpomognuto IT tehnologijom te izmjene produkata učenja kroz znatno kreativnije ishode na višoj razini apstrakcije najvidljivije u programiranju, te primjer suradnje stručnjakinje obrazovne specijalistice za darovite (ECHA Specialist for Gifted Education) i eksperata u području IT (FER, Zagreb), a provodi se u okviru radionica Centra „Bistrić“. Da bi bolje razumjeli značaj ovakvog pristupa kreće se od prednosti primjene IT tehnologije u učenju, pojmova kao što su „digital natives“, teorije učenja vezane uz digitalno doba, kao i osobnog prostora učenja vezanog uz tu teoriju (Prensky,2001). Uloga učitelja/nastavnika u eri suvremenih tehnologija u razredu s djecom koja s lakoćom njome ovladavaju zahtjeva potpuno redefiniranje pristupa i načina stručnog usavršavanja učitelja/nastavnika….