Live stream projekt

Vođeni mišlju «ako ti događaj nije vidljiv na internetu, kao da se nije ni dogodio…» te željom da klijentima koji su u poslovnom uzletu osiguramo vidljivost sa njihovog događaja (natjecanje, seminar, predavanje, konferencija, …) u realnom vremenu, kreirali smo portal www.live-stream.hr .

Putem «prijenosa uživo» koristeći dostupne kanale (facebook, youtube,…) osiguravamo dostupnost Vašeg događaja i sudionicima koji trenutno nemaju mogućnost sudjelovanja. Samim tim, osiguran je i pregled cjelokupnog snimljenog materijala i naknadno što Vam osigurava jednostavniji pristup budućim sudionici, klijentima, poslovnim partnerima,…

…za realizaciju događaja potrebna je jedino dostupnost Internet signala, a cjelokupna tehnička podrška i izvedba je naša briga…

Za upite i poslovnu suradnju u realizaciji vaših projekata, slobodno se obratite