Nives Baranović – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Dosadašnja iskustva nam potvrđuju da darovita djeca potječu iz raznih slojeva društva. Jedan dio njih odrasta okružen ljubavlju, sustavnom brigom i dobrim okolnostima u kojima mogu razvijati svoje potencijale, dok ostali nažalost nisu te sreće. Jedni odrastaju u uspješne obiteljske i poslovne ljude i zaduže čovječanstvo svojim ostvarenjima, dok nemali dio drugih ostane u sjeni cijeli svoj život. Hrvatska je mala zemlja, ali dijeli sudbinu darovite djece s ostalima. Naš obrazovni sustav već desetljećima ima Pravilnik o radu s darovitima, daje smjernice za otkrivanje, prepoznavanje i poticanje darovitosti, ali nažalost, sustavna briga i razvoj nerijetko izostanu. Naš sustav potiče djecu da postižu vrhunske rezultate, naše društvo cijeni i vrednuje uspješne ljude, ali praksa pokazuje da je njihov uspjeh više rezultat dobro složenih okolnosti nego sustavne brige i podrške. U takvom ozračju oformljen je Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (CI SDŽ). Uz puno želja, ideja, ulaganja i zalaganja, svjesni potrebe, ali i manjkavosti intenzivno smo radili na izgradnji i ustrojavanju Centra. Nije prvi, ali ima svojih posebnosti….