Marina Luetić, Danica Bavčević – III. gimnazija

Rad s darovitim učenicima veliki je izazov u svakodnevnoj nastavnoj praksi. Prvenstveno, problemi počinju s prepoznavanjem darovite djece. Naime, neke je talente moguće prepoznati još u vrlo ranoj dobi djeteta, dok se, primjerice, darovitost u području prirodnih znanosti (fizika, kemija) može prepoznati tek kad učenik dospije do 7 razreda osnovne škole. Osim ovoga, valja voditi računa i o emocionalnom odgovoru djece na razdvajanje darovitih od nedarovitih te emocionalne pritiske koje daroviti podnose tijekom redovnih nastavnih aktivnosti od svoje okoline. Također, kao svojevrstan izazov vidimo i nepostojanje sustavnog bavljenja s darovitim učenicima na nacionalnoj razini, osim kroz pojedinačne osobne napore manjeg broja ljudi (primjerice, organizacija edukacije nacionalnih timova za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima ili smotrama) pa se tako zapravo teško vide sva postignuća u tom pogledu. Posljedica je i smanjen interes javnosti, nepostojanje ili nedostatna adekvatna potpora bilo pojedincu, bilo ustanovi pa se rad s darovitima zapravo temelji na osobnom entuzijazmu nastavnika ili, u najbolju ruku, male zajednice nastavnika unutar pojedine škole. Tek se u novije vrijeme skrb o darovitima počinje jasnije isticati osnivanjem Centra izvrsnosti na županijskoj razini