Mirjana Bakotić Helena Mirić, Jelena Birsa, Ranka Mustić, Nives Urlić, Sandra Špralja, Željana Vivodinac

Dječji vrtić Cvit Mediterana, Tršćanska 29, Split