Vera Šušić – OŠ Bartula Kašića, Zadar

Identifikacija darovitih učenika u OŠ Bartula Kašića Zadar provodi se već trideset godina. Što se tiče instrumentarija, načini identifikacije su se mijenjali obzirom da u Republici Hrvatskoj ne postoji jednoobrazni način identifikacije potencijalno darovitih učenika. Prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika „darovitost je spoj triju osnovnih skupina, osobina: natprosječnih općih ili specifičnih sposobnosti, motivacije i visokog stupnja kreativnosti.“