Vesna Ivasović – Agencija za odgoj i obrazovanje

Istraživanja ukazuju da je populacija darovitih učenika vrlo heterogena, a to otežava njihovo prepoznavanje i efikasnu obrazovnu i socioemocionalnu podršku. Nažalost, mnoga darovita djeca tijekom školovanja ostaju “nevidljiva” i ne realiziraju svoje potencijale. Daroviti učenici koji imaju visoka obrazovna postignuća i dobro su prilagođeni lako se uočavaju i identificiraju, ali postoje kategorije darovitih učenika koji iz različitih razloga nisu uspješni u školi te se njihove visoke sposobnosti ne uočavaju i ne potiču. Prikazat će se skupine darovitih učenika koje je teže prepoznati i objasniti razloge koji do toga dovode te načine identifikacije i odgojno-obrazovne podrške. Jedna od skupina darovitih učenika koji često ostaju neprepoznati u našem obrazovnom sustavu, usmjerenom na verbalne i sekvencijalne vještine, su oni koji imaju visoko razvijene vidno-prostorne sposobnosti. Brojna istraživanja ukazuju da su vidno-prostorne sposobnosti iznimno važne za uspjeh, kreativnost i inovativnost u STEM području (Kell i Lubinksi, 2013). Objasnit će se razlozi neprepoznavanja učenika darovitih u vidno-prostornom području, osobitosti njihova načina učenja, obrade informacija i rješavanja problema te dati prijedlozi identifikacije i poticanja kreativnosti u STEM području…Identifikacija darovitih provodi se u razrednoj nastavi, a program rada bi trebalo osmisliti individualno za svakog pojedinca. Iako se društvo trudi držati darovite i kreativne pojedince na svojim marginama zbog njihove različitosti i provokativnosti, ipak baš o njima najviše ovisi razvoj tog društva.